OFERTA DLA FIRM

Kancelaria udziela porad prawnych i prowadzi sprawy wszystkim podmiotom gospodarczym:

 1. Działającym na podstawie wpisu do rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS):
  a) spółkom jawnym (sp.j.);
  b) spółkom partnerskim (sp.p.);
  c) spółkom komandytowym (sp.k.);
  d) spółkom komandytowo – akcyjnym (SKA);
  e) spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.);
  f) spółkom akcyjnym (SA);
 2. Działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wszystkim ww. podmiotom gospodarczym w pełnym, kompleksowym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem spraw o zapłatę w tym:

– przedsądową (polubowną) – wezwania do zapłaty, porozumienia, ugody;
– sądową (przed wszystkimi Sądami: cywilnymi, gospodarczymi, pracy – w tym przed Sądem Najwyższym);
– egzekucyjną (przed komornikami; sądami w tym:
– o wyjawienie majątku dłużnika, o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkowi dłużnika oraz z odpowiedzialności członków zarządu spółek: Sp. z o.o. i S.A. – art. 299 kodeksu spółek handlowych).

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe o zapłatę także w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę także przed Sądami Arbitrażowymi.

Call Now Button